Ποιοι είμαστε

Το κέντρο Metrisis είναι εξοπλισμένο με τα πλέον σύγχρονα όργανα μέτρησης- αξιολόγησης της αθλητικής απόδοσης. Προσφέρει τη δυνατότητα μετρήσεων σε βασικούς παράγοντες οι οποίοι προσδιορίζουν την αθλητική απόδοση στα διάφορα αθλήματα και στους ελεύθερα αθλούμενους, συνεισφέροντας έτσι στην επιστημονική υποστήριξη της προπονητικής διαδικασίας των αθλητών/τριών όλων των ηλικιών και αγωνιστικών επιπέδων, καθώς και των ελεύθερα αθλούμενων.


Τί μετράμε

Οι μετρήσεις αφορούν σε παράγοντες των βασικών ικανοτήτων της φυσικής κατάστασης, στα σωματομετρικά χαρακτηριστικά και στη σύσταση του σώματος. Συγκεκριμένα στο Metrisis μπορεί να αξιολογηθεί η αερόβια ικανότητα, η αναερόβια ισχύς, η αλτικότητα, η μέγιστη ισοκινητική ροπή δύναμης όλων των αρθρώσεων των άνω και των κάτω άκρων, η μέγιστη ισομετρική δύναμη κάτω άκρων, η μέγιστη ισομετρική δύναμη της χειρολαβής, η κινητικότητα της άρθρωσης του ισχίου, τα σωματομετρικά χαρακτηριστικά, η σύσταση του σώματος και ο βασικός μεταβολισμός.


Πώς γίνεται η μέτρηση

Προκειμένου να διασφαλιστεί η εγκυρότητα και η αξιοπιστία των μετρήσεων τονίζεται ότι οι εξεταζόμενοι πρέπει να καταβάλουν τη μέγιστη δυνατή προσπάθειά τους κατά τη διάρκεια των μετρήσεων. Επομένως είναι αυτονόητο ότι η προπόνηση/άσκηση την προηγούμενη ημέρα δεν πρέπει να είναι έντονη, ώστε να μην είναι κουρασμένοι κατά τη διάρκεια της μέτρησης. Επισημαίνεται ότι οι μετρήσεις διεξάγονται με αθλητικά ρούχα και παπούτσια και ότι στο χώρο του Metrisis υπάρχουν αποδυτήρια και ντουζ.

Επιλέξτε άθλημα (από τα εικονίδια δεξιά) για να δείτε τις σχετικές μετρήσεις.