Ποιοι είμαστε

Το κέντρο Metrisis είναι εξοπλισμένο με τα πλέον σύγχρονα όργανα μέτρησης- αξιολόγησης της αθλητικής απόδοσης. Προσφέρει τη δυνατότητα μετρήσεων σε βασικούς παράγοντες οι οποίοι προσδιορίζουν την αθλητική απόδοση στα διάφορα αθλήματα και στους ελεύθερα αθλούμενους, συνεισφέροντας έτσι στην επιστημονική υποστήριξη της προπονητικής διαδικασίας των αθλητών/τριών όλων των ηλικιών και αγωνιστικών επιπέδων, καθώς και των ελεύθερα αθλούμενων.

Το κέντρο Metrisis στοχεύοντας στην πλήρη επιστημονική υποστήριξη της προπονητικής διαδικασίας των αθλητών όλων των ηλικιών και αγωνιστικών επιπέδων προσφέρει τη δυνατότητα μετρήσεων στους χώρους προπόνησης.


Τί μετράμε

Οι μετρήσεις αυτές αφορούν σε βασικές ικανότητες της φυσικής κατάστασης και του συντονισμού – τεχνικής, πραγματοποιούνται από έμπειρο επιστημονικό προσωπικό με τα πλέον σύγχρονα και έγκυρα όργανα μέτρησης και μπορούν να αξιολογηθούν με αξιοπιστία.


Που απευθυνόμαστε

Οι δοκιμασίες είναι διαφορετικές για κάθε άθλημα και διακρίνονται σε δύο κατηγορίες. Η πρώτη αφορά σε ομάδες ή αθλητές υψηλού αγωνιστικού επιπέδου και οι μετρήσεις διεξάγονται συνήθως για μεμονωμένους παράγοντες της αθλητικής απόδοσης μετά από συνεννόηση με τους προπονητές, π.χ. ταχύτητα, ταχυδύναμη, αντοχή, γαλακτικό οξύ κ.α. Η δεύτερη κατηγορία αφορά σε αθλητές/τριες των τμημάτων υποδομής.

Το κέντρο Metrisis δίνει πολύ μεγάλη έμφαση στην υποστήριξη της προπονητικής διαδικασίας των αθλητών/τριών των τμημάτων υποδομής (ακαδημίες, προαγωνιστικά, αγωνιστικά τμήματα), γιατί στις ηλικίες αυτές τίθενται οι βάσεις για τις μελλοντικές αθλητικές επιτυχίες των νεαρών αθλητών. Για τον σκοπό αυτό έχει δημιουργήσει συγκεκριμένα πακέτα μετρήσεων για κάθε άθλημα μέσω των οποίων αξιολογούνται.

Επιλέξτε άθλημα (από τα εικονίδια δεξιά) για να δείτε τις σχετικές μετρήσεις.