Πρόβλεψη Aναστήματος: Υπολογίζεται για παιδιά σε ανάπτυξη αν πολλαπλασιαστεί το ανάστημα σε m ή cm με το ποσοστό που αντιστοιχεί σε κάθε ηλικία, φύλο και επίπεδο ανάπτυξης.

Φύλο:
Ηλικία:
Ύψος:
Με πρόωρη ανάπτυξη το ύψος θα είναι:
Με κανονική ανάπτυξη το ύψος θα είναι:
Με καθυστερυμένη ανάπτυξη το ύψος θα είναι: