Σημασία της καθοδήγησης

Η καθοδήγηση της προπονητικής διαδικασίας αφορά στην παροχή πληροφοριών με τη μορφή οδηγιών για τον σχεδιασμό ατομικών και ομαδικών προγραμμάτων προπόνησης, την εφαρμογή και τη ρύθμιση των προπονητικών επιβαρύνσεων. Το Metrisis δίνει πολύ μεγάλη σημασία στην καθοδήγηση της προπονητικής διαδικασίας και την οριοθετεί ως το κομβικότερο στοιχείο της λειτουργίας του. Θεωρεί ότι είναι αυτό ακριβώς που χρειάζονται οι προπονητές και οι αθλητές όταν καταφεύγουν στη διαδικασία της μέτρησης και αξιολόγησης της αθλητικής τους απόδοσης. Να έχουν δηλαδή βοήθεια στον σχεδιασμό των προγραμμάτων προπόνησης με τη μορφή πληροφοριών, οδηγιών ή διευκρινήσεων που θα στηρίζονται βέβαια στα αποτελέσματα και στην αξιολόγηση των μετρήσεων.


Πώς γίνεται η καθοδήγηση

Πιο συγκεκριμένα, μετά την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων πραγματοποιείται συνάντηση του επιστημονικά υπεύθυνου του Metrisis καθηγητή Προπονητικής του ΑΠΘ Σπ. Κέλλη με τον προπονητή της ομάδας ή του αθλητή στην οποία:
  • Γίνεται ανάλυση των γραπτών αποτελεσμάτων και της αξιολόγησης των μετρήσεων.
  • Δίνονται γραπτές προπονητικές οδηγίες και κατευθύνσεις οι οποίες αφορούν σε παράγοντες της αθλητικής απόδοσης που μετρήθηκαν και αξιολογήθηκαν στο εργαστήριο ή στον χώρο προπόνησης με σκοπό την εξάλειψη των αδυναμιών που εντοπίστηκαν, καθώς και τη βελτίωσή τους.
  • Αναλύονται οι προπονητικές οδηγίες και οι συστάσεις προπόνησης συνολικά για την ομάδα και για κάθε αθλητή χωριστά για τον καλύτερο σχεδιασμό των προπονητικών προγραμμάτων και με τελικό στόχο το ιδανικότερο φορμάρισμα των αθλητών.
  • Στα τμήματα υποδομής γίνεται προφορική ανάλυση και επεξήγηση των αποτελεσμάτων και των συστάσεων προπόνησης από τον επιστημονικό υπεύθυνο του κέντρου σε συγκεντρώσεις των προπονητών της ομάδας. Εφόσον ζητηθεί διεξάγονται στους προπονητές ενημερωτικά σεμινάρια σε θεωρητικό και κυρίως σε πρακτικό επίπεδο.