Το ποδόσφαιρο είναι το δημοφιλέστερο ομαδικό άθλημα στον πλανήτη. Στο σύγχρονο ποδόσφαιρο καθοριστικό ρόλο στην απόδοση των ποδοσφαιριστών διαδραματίζει το επίπεδο της φυσικής τους κατάστασης.

Η γνώση του επιπέδου της αντοχής, της δύναμης, της ταχύτητας και της ευκινησίας μέσω της αξιολόγησης είναι πολύ σημαντική στην προπονητική διαδικασία.

Τόσο σε αθλητές αναπτυξιακών ηλικιών όσο και σε ενήλικες αθλητές επαγγελματικού και ερασιτεχνικού επιπέδου, η αξιολόγηση της φυσικής κατάστασης δίνει κίνητρα στους ίδιους, διευκολύνει και καθοδηγεί το προπονητικό έργο, βοηθά στον σχεδιασμό της προπόνησης και συντελεί στην πρόληψη των τραυματισμών, καθώς και στην αποκατάσταση των αθλητών.