Τα αγωνίσματα της κολύμβησης είναι από τα δημοφιλέστερα στον κόσμο. Η αθλητική απόδοση στην κολύμβηση εξαρτάται κατά κύριο λόγο από τη φυσική κατάσταση, την τεχνική, την τακτική και την ψυχολογία.

Ως προς τη φυσική κατάσταση οι ικανότητες της δύναμης, της αντοχής και της ταχύτητας αποτελούν τους βασικούς στόχους της προπόνησης. Φυσικά ανάλογα με το αγώνισμα η βαρύτητα κάθε ικανότητας διαφοροποιείται. Για παράδειγμα για τους κολυμβητές ταχύτητας η ταχύτητα και η ταχυδύναμη είναι πιο σημαντικές από την αντοχή. Για τους αθλητές μεσαίων και μεγάλων αποστάσεων η αντοχή, ως παράγοντας της επίδοσης, είναι καθοριστική.

Η γνώση του επιπέδου της αντοχής, της δύναμης, της ταχύτητας και της ευκινησίας μέσω αξιολόγησης είναι πολύ σημαντική στην προπονητική διαδικασία.

Τόσο σε αθλητές αναπτυξιακών ηλικιών όσο και σε αθλητές υψηλού αγωνιστικού επιπέδου, η αξιολόγηση της φυσικής κατάστασης δίνει κίνητρα στους αθλητές, διευκολύνει και καθοδηγεί το προπονητικό έργο, βοηθά στον σχεδιασμό της προπόνησης και συντελεί στην πρόληψη των τραυματισμών και στην αποκατάσταση των αθλητών.