Η αντισφαίριση είναι από τα δημοφιλέστερα ατομικά αθλήματα. Στη σύγχρονη αντισφαίριση καθοριστικό ρόλο στην απόδοση των αθλητών διαδραματίζουν η τεχνική, η φυσική κατάσταση, η τακτική και η ψυχολογία.

Ως προς τη φυσική κατάσταση οι ικανότητες της δύναμης, της αντοχής και της ταχύτητας αποτελούν τους βασικούς στόχους της προπόνησης.

Η γνώση του επιπέδου της φυσικής κατάστασης μέσω αξιολόγησης είναι πολύ σημαντική στην προπονητική διαδικασία.

Τόσο σε αθλητές αναπτυξιακών ηλικιών όσο και σε αθλητές υψηλού αγωνιστικού επιπέδου, η αξιολόγηση της φυσικής κατάστασης δίνει κίνητρα στους αθλητές, διευκολύνει και καθοδηγεί το προπονητικό έργο, βοηθά στον σχεδιασμό της προπόνησης και συντελεί στην πρόληψη των τραυματισμών και στην αποκατάσταση των αθλητών.