Τα μαχητικά αθλήματα (πυγμαχία, παγκράτιο, καράτε, kickboxing, Muay Thai κ.α.) είναι από τα δημοφιλέστερα στον κόσμο. Η αθλητική απόδοση στα μαχητικά αθλήματα εξαρτάται κατά κύριο λόγο από την τεχνική, τη φυσική κατάσταση, την τακτική και την ψυχολογία.

Ως προς τη φυσική κατάσταση οι ικανότητες της δύναμης, της αντοχής και της ταχύτητας αποτελούν τους βασικούς στόχους της προπόνησης. Φυσικά ανάλογα με το άθλημα και τους κανονισμούς διεξαγωγής του η βαρύτητα κάθε ικανότητας διαφοροποιείται.

Η γνώση του επιπέδου της αντοχής, της δύναμης, της ταχύτητας και της ευκινησίας μέσω αξιολόγησης είναι πολύ σημαντική στην προπονητική διαδικασία.

Τόσο σε αθλητές αναπτυξιακών ηλικιών όσο και σε αθλητές υψηλού αγωνιστικού επιπέδου, η αξιολόγηση της φυσικής κατάστασης δίνει κίνητρα στους αθλητές, διευκολύνει και καθοδηγεί το προπονητικό έργο, βοηθά στον σχεδιασμό της προπόνησης και συντελεί στην πρόληψη των τραυματισμών και στην αποκατάσταση των αθλητών.