Η αναγκαιότητα της συστηματικής άσκησης για την πρόληψη ασθενειών και κακώσεων, ιδιαίτερα σε κοινωνίες με υποκινητικότητα, επισημαίνεται από όλους τους ειδικούς που σχετίζονται με την υγεία. Βασικός στόχος στην κατεύθυνση αυτή είναι η σωστή σύσταση του σώματος και η βελτίωση της φυσικής κατάστασης των αθλούμενων.

Η γνώση της σύστασης του σώματος, του επιπέδου της αντοχής, της δύναμης και της ευκινησίας μέσω αξιολόγησης είναι πολύ σημαντική στη διαδικασία γύμνασής τους.

Στους συστηματικά αθλούμενους όλων των ηλικιών η αξιολόγηση της φυσικής κατάστασης δίνει κίνητρα στους ίδιους, βοηθά στον σχεδιασμό των προγραμμάτων άσκησης που αποσκοπούν στη βελτίωση της φυσικής κατάστασης ή σε θεραπευτικούς στόχους. Επιπλέον συντελεί στην πρόληψη των τραυματισμών, καθώς και στην αποκατάσταση μετά από κακώσεις.