Ριπτική δύναμη
Τύπος: Δύναμη
Τόπος: Πεδίο
Σημασία της μέτρησης

Η ικανότητα ρίψης αποτελεί καθοριστική παράμετρο στην επίδοση των αθλητών χειροσφαίρισης.


Πώς γίνεται η μέτρηση

Για την αξιολόγηση της ριπτικής ικανότητας πραγματοποιείται ρίψη μπάλας με δύο χέρια από καρέκλα.


Τί μετράμε

Την απόσταση ρίψης της μπάλας.