Ταχυδύναμη
Τύπος: Δύναμη
Τόπος: Πεδίο
Σημασία της μέτρησης

Η ικανότητα της ταχυδύναμης αποτελεί καθοριστικό παράγοντα στην απόδοση των χειροσφαιριστών. Χαρακτηριστικές κινήσεις της χειροσφαίρισης που βασίζονται στην ικανότητα της ταχυδύναμης είναι οι αλλαγές στην κατεύθυνση της κίνησης που πραγματοποιούν οι παίκτες, καθώς επίσης και τα απότομα σταματήματα με ταυτόχρονη αλλαγή κατεύθυνσης.


Πώς γίνεται η μέτρηση

Για την αξιολόγηση του επιπέδου της ταχυδύναμης, αλλά και της τεχνικής στη συγκεκριμένη κίνηση, πραγματοποιείται δοκιμασία με πλάγιες μετακινήσεις συνολικής απόστασης 30m.


Τί μετράμε

Με τη χρήση φωτοκυττάρων καταγράφεται ο χρόνος διάνυσης της απόστασης.