Αντοχή στη δύναμη της χειρολαβής
Τύπος: Αντοχή
Τόπος: Εργαστήριο / Πεδίο
Σημασία της μέτρησης

Η αντοχή στη δύναμη της χειρολαβής θεωρείται σημαντική παράμετρος αξιολόγησης για τους αθλητές αντισφαίρισης.


Πώς γίνεται η μέτρηση

Η αξιολόγηση πραγματοποιείται με τη χρησιμοποίηση ειδικού ισομετρικού δυναμόμετρου.


Τί μετράμε

Καταγράφεται ο δείκτης κόπωσης της δύναμης της χειρολαβής για κάθε χέρι χωριστά και υπολογίζεται η διαφορά μεταξύ των δύο χεριών.