Αλτικότητα
Τύπος: Δύναμη
Τόπος: Εργαστήριο / Πεδίο
Σημασία της μέτρησης

Η αλτικότητα αποτελεί σημαντική παράμετρο της απόδοσης των αντισφαιριστών.


Πώς γίνεται η μέτρηση

Για την αξιολόγηση της αλτικότητας χρησιμοποιούνται μια σειρά από κατακόρυφα άλματα που πραγματοποιούνται με τη χρησιμοποίηση αξιόπιστου και έγκυρου εξοπλισμού.


Τί μετράμε

Υπολογίζονται το ύψος των κατακόρυφων αλμάτων, αλλά και δείκτες ταχυδύναμης και συντονισμού των άνω και κάτω άκρων.