Ισομετρική αξιολόγηση κάτω άκρων
Τύπος: Δύναμη
Τόπος: Εργαστήριο
Σημασία της μέτρησης

Η μέγιστη και η εκρηκτική δύναμη των κάτω άκρων αποτελούν σημαντικές παράμετρες για την απόδοση στη αντισφαίριση.

Η ισομετρική αξιολόγηση πραγματοποιείται με τη χρησιμοποίηση ειδικού ισομετρικού δυναμόμετρου τύπου πρέσας με δυνατότητα αξιολόγησης κάθε μέλους χωριστά, γεγονός που αποτελεί πατέντα και αποκλειστικότητα του Metrisis.


Τί μετράμε

Με τη μέτρηση αυτή αξιολογούνται ισομετρικά (στατικά) τρεις βασικές μορφές δύναμης. Η μέγιστη ισομετρική δύναμη ώθησης των κάτω άκρων, η αρχική δύναμη και ο ρυθμός ανάπτυξης της δύναμης ή εκρηκτική δύναμη. Παράλληλα υπολογίζονται οι διαφορές στη δύναμη μεταξύ των δύο ποδιών και προτείνονται τρόποι και ασκήσεις για τη βελτίωση των τυχών ανισορροπιών.