Ριπτική δύναμη
Τύπος: Δύναμη
Τόπος: Πεδίο
Σημασία της μέτρησης

Η βαλιστική (ριπτική) δύναμη στο σερβίς αποτελεί καθοριστική παράμετρο στην επίδοση των αθλητών αντισφαίρισης και αξιολογείται μέχρι την ηλικία των 14 χρόνων με δοκιμασία ρίψης.


Πώς γίνεται η μέτρηση

Για την αξιολόγηση της ριπτικής ικανότητας πραγματοποιείται ρίψη μπάλας με δύο χέρια από καρέκλα.


Τί μετράμε

Την απόσταση ρίψης της μπάλας.