Επιτάχυνση
Τύπος: Ταχύτητα
Τόπος: Πεδίο
Σημασία της μέτρησης

Η επιτάχυνση αποτελεί καθοριστική παράμετρο στην απόδοση των αθλητών αντισφαίρισης αφού στη διάρκεια του αγώνα πραγματοποιούν πολλές επιταχύνσεις.


Πώς γίνεται η μέτρηση

Η επιτάχυνση αξιολογείται με δρόμο ταχύτητας 10m από τον οποίο χρονομετρούνται, με τη χρησιμοποίηση φωτοκυττάρων, οι αποστάσεις 0-5m και 0-10m.


Τί μετράμε

Καταγράφεται ο χρόνος διάνυσης της απόστασης στα 5m και 10m.