Αλτικότητα
Τύπος: Δύναμη
Τόπος: Εργαστήριο
Σημασία της μέτρησης

Η αξιολόγηση της αλτικής ικανότητας στην ποδηλασία δίνει χρήσιμες πληροφορίες για την ωθητική και εκρηκτική δύναμη των κάτω άκρων και την ισχύ που αναπτύσσουν.


Πώς γίνεται η μέτρηση

Για την αξιολόγησή της αλτικότητας χρησιμοποιούνται μια σειρά από κατακόρυφα άλματα που πραγματοποιούνται με τη χρησιμοποίηση αξιόπιστου και έγκυρου εξοπλισμού.


Τί μετράμε

Υπολογίζονται το ύψος των κατακόρυφων αλμάτων, ο χρόνος επαφής και η ισχύς που αναπτύσσεται.