Ισοκινητική αξιολόγηση
Τύπος: Δύναμη
Τόπος: Εργαστήριο
Σημασία της μέτρησης

Σε κάθε άρθρωση υπάρχουν μυϊκές ομάδες που λειτουργούν αγωνιστικά και ταυτόχρονα άλλες που λειτουργούν ανταγωνιστικά. Η σωστή αναλογία δύναμης των αγωνιστών και ανταγωνιστών μυών μειώνει τις πιθανότητες τραυματισμών. Στην πρόληψη των τραυματισμών αλλά και στη γνώση του επιπέδου της δύναμης συμβάλει και η σύγκριση των επιδόσεων των δύο μελών.


Πώς γίνεται η μέτρηση

Η ισοκινητική αξιολόγηση πραγματοποιείται με τη χρησιμοποίηση ισοκινητικού δυναμόμετρου που έχει τη δυνατότητα αξιολόγησης όλων των αρθρώσεων των άνω και των κάτω άκρων (ώμου, αγκώνα, καρπού, ισχίου, γονάτου, ποδοκνημικής) ξεχωριστά για το κάθε μέλος.


Τί μετράμε

Με την ισοκινητική αξιολόγηση καταγράφεται η μέγιστη και η μέγιστη σχετική ισοκινητική ροπή δύναμης του κάθε μέλους και υπολογίζονται η αναλογία αγωνιστών και ανταγωνιστών μυών και οι πιθανές διαφορές μεταξύ των δύο μελών στο επίπεδο της δύναμης. Όταν εντοπίζονται μυϊκές ανισορροπίες προτείνονται τρόποι και ασκήσεις για τη βελτίωσή τους.


Στην ποδηλασία

Για την ποδηλασία πολύ σημαντική ισοκινητική αξιολόγηση θεωρείται αυτή της άρθρωσης του γονάτου κατά την οποία διαπιστώνεται το επίπεδο της μέγιστης ροπής δύναμης των καμπτήρων και των εκτεινόντων μυών του γονάτου, δηλαδή των πρόσθιων και των οπίσθιων μηριαίων μυών.