Ταχύτητα αντίδρασης - ενέργειας
Τύπος: Ταχύτητα
Τόπος: Εργαστήριο / Πεδίο
Σημασία της μέτρησης

Η ταχύτητα αντίδρασης-ενέργειας είναι καθοριστικός παράγοντας για την απόδοση των αθλητών αθλητές του Tae Kwon Do.


Πώς γίνεται η μέτρηση

Η αξιολόγησή της πραγματοποιείται με ειδικό εξοπλισμό και τη χρήση οπτικών ερεθισμάτων.


Τί μετράμε

Καταγράφεται ο χρόνος από το οπτικό ερέθισμα έως την αντίδραση και την ενέργεια του αθλητή σε χαμηλά και ψηλά κτυπήματα (κεφάλι) χωριστά για κάθε πόδι και πλευρά.