Αερόβια ικανότητα
Τύπος: Αντοχή
Τόπος: Εργαστήριο
Σημασία της μέτρησης

Η αερόβια ικανότητα αποτελεί σημαντική παράμετρο της επίδοσης-απόδοσης σε αθλητές μαχητικών αθλημάτων. Η μέτρησή της αποτελεί βασικό εργαλείο για τον αθλητή και τον προπονητή, καθώς πέρα από την αξιολόγηση της επίδοσης δίνει πληροφορίες σχετικά με τις εντάσεις στις οποίες θα πρέπει να κάνει προπόνηση ο αθλητής σύμφωνα με τις ατομικές του ανάγκες και ικανότητες.


Πώς γίνεται η μέτρηση

Η αξιολόγηση της αερόβιας ικανότητας πραγματοποιείται μέσω της εργοσπιρομέτρησης σε δαπεδοεργόμετρο ή χειροκυκλοεργόμετρο.


Τί μετράμε

Με την εργοσπιρομέτρηση καταγράφονται η μέγιστη πρόσληψη οξυγόνου, η μέγιστη καρδιακή συχνότητα αλλά και η ταχύτητα ή Watt στη μέγιστη πρόσληψη οξυγόνου. Επιπλέον υπολογίζονται το αναερόβιο κατώφλι, καθώς και η ταχύτητα ή Watt και η καρδιακή συχνότητα στο αναερόβιο κατώφλι.