Αλτικότητα
Τύπος: Δύναμη
Τόπος: Εργαστήριο / Πεδίο
Σημασία της μέτρησης

Η αξιολόγηση της αλτικότητας προσφέρει χρήσιμες πληροφορίες για την ωθητική και εκρηκτική δύναμη των κάτω άκρων, μεταβλητές που αποτελούν σημαντικούς παράγοντες της απόδοσης των αθλητών των μαχητικών αθλημάτων.


Πώς γίνεται η μέτρηση

Για την αξιολόγηση της αλτικότητας χρησιμοποιούνται μια σειρά από κατακόρυφα άλματα που πραγματοποιούνται με τη χρησιμοποίηση αξιόπιστου και έγκυρου εξοπλισμού.


Τί μετράμε

Υπολογίζονται το ύψος των κατακόρυφων αλμάτων, αλλά και δείκτες ταχυδύναμης και συντονισμού των άνω και κάτω άκρων.