Δρομική ταχύτητα
Τύπος: Ταχύτητα
Τόπος: Πεδίο
Σημασία της μέτρησης

Η δρομική ταχύτητα αποτελεί καθοριστική παράμετρο στην απόδοση των ποδοσφαιριστών αφού στη διάρκεια του αγώνα πραγματοποιούν πολλά sprints μικρών αποστάσεων.


Πώς γίνεται η μέτρηση

Η δρομική ταχύτητα αξιολογείται με δρόμο ταχύτητας 20m από τον οποίο χρονομετρούνται, με τη χρησιμοποίηση φωτοκυττάρων, οι αποστάσεις 0-5m και 0-20m.


Τί μετράμε

Έτσι εκτός από τη δρομική ταχύτητα αξιολογείται και η επιτάχυνση στα πρώτα 5m που είναι επίσης πολύ σημαντική παράμετρος απόδοσης για τον ποδοσφαιριστή. Σε ενήλικες παίκτες η απόσταση του δρόμου ταχύτητας αυξάνει στα 30m.