Ισομετρική αξιολόγηση δύναμης χειρολαβής
Τύπος: Δύναμη
Τόπος: Εργαστήριο / Πεδίο
Σημασία της μέτρησης

Η δύναμη της χειρολαβής θεωρείται σημαντική παράμετρος αξιολόγησης για τους αθλητές ορισμένων μαχητικών αθλημάτων.


Πώς γίνεται η μέτρηση

Η ισομετρική αξιολόγηση πραγματοποιείται με τη χρησιμοποίηση ειδικού ισομετρικού δυναμόμετρου.


Τί μετράμε

Καταγράφεται η μέγιστη ισομετρική δύναμη της χειρολαβής για κάθε χέρι χωριστά και υπολογίζεται η διαφορά στη δύναμη μεταξύ των δύο μελών.