Ταχύτητα αντίδρασης - ενέργειας
Τύπος: Ταχύτητα
Τόπος: Πεδίο
Σημασία της μέτρησης

Η ταχύτητα ενέργειας είναι καθοριστικός παράγοντας για την απόδοση του τερματοφύλακα.


Πώς γίνεται η μέτρηση

Η αξιολόγησή της πραγματοποιείται με ειδικό εξοπλισμό. Μετά από οπτικό ερέθισμα ο τερματοφύλακας καλείται να εκτελέσει χαμηλή απόκρουση δεξιά και αριστερά.


Τί μετράμε

Καταγράφεται ο χρόνος από το οπτικό ερέθισμα έως την πτώση του τερματοφύλακα και υπολογίζεται η ποσοστιαία διαφορά της απόκρουσης της αριστερής από τη δεξιά πλευρά.