Ταχύτητα αντίδρασης - ενέργειας
Τύπος: Ταχύτητα
Τόπος: Εργαστήριο / Πεδίο
Σημασία της μέτρησης

Η ταχύτητα αντίδρασης-ενέργειας είναι καθοριστικός παράγοντας για την απόδοση των αθλητών των μαχητικών αθλημάτων.


Πώς γίνεται η μέτρηση

Η αξιολόγησή της πραγματοποιείται με ειδικό εξοπλισμό και τη χρήση οπτικών ερεθισμάτων.


Τί μετράμε

Καταγράφεται ο χρόνος από το οπτικό ερέθισμα έως το τελικό κτύπημα. Μετράμε τους χρόνους σε χαμηλά και ψηλά κτυπήματα και για τα δύο πόδια, καθώς και μετωπικά κτυπήματα.