Αλτικότητα
Τύπος: Δύναμη
Τόπος: Εργαστήριο / Πεδίο
Σημασία της μέτρησης

Η αξιολόγηση της αλτικότητας προσφέρει χρήσιμες πληροφορίες για την ωθητική και εκρηκτική δύναμη των κάτω άκρων, τον χρόνο επαφής και την ισχύ που αναπτύσσεται. Οι μεταβλητές αυτές αποτελούν σημαντικούς παράγοντες της επίδοσης-απόδοσης των αθλητών της χιονοδρομίας ανεξάρτητα από το αγώνισμά τους.


Πώς γίνεται η μέτρηση

Για την αξιολόγηση της αλτικότητας χρησιμοποιούνται μια σειρά από κατακόρυφα άλματα που πραγματοποιούνται με τη χρησιμοποίηση αξιόπιστου και έγκυρου εξοπλισμού.


Τί μετράμε

Υπολογίζονται το ύψος των κατακόρυφων αλμάτων, ο χρόνος επαφής, η ισχύς, αλλά και δείκτες ταχυδύναμης και συντονισμού των άνω και κάτω άκρων.