Τεχνική οδηγήματος της μπάλας (ντρίπλα)
Τύπος: Τεχνική
Τόπος: Πεδίο
Πώς γίνεται η μέτρηση

Η αξιολόγηση της τεχνικής οδηγήματος της μπάλας γίνεται με δρόμο ταχύτητας σε slalom για 20m με μπάλα.


Τί μετράμε

Με τη χρήση φωτοκυττάρων καταγράφεται ο χρόνος διάνυσης της απόστασης. Σε συνδυασμό με την ταχύτητα στο slalom των 20m χωρίς μπάλα υπολογίζεται ο δείκτης τεχνικής οδηγήματος της μπάλας που δείχνει το επίπεδο της τεχνικής κατάρτισης του παίκτη στη συγκεκριμένη κίνηση.