Ισομετρική αξιολόγηση ελκτικής δύναμης
Τύπος: Δύναμη
Τόπος: Εργαστήριο
Σημασία της μέτρησης

Η ελκτική δύναμη θεωρείται σημαντική παράμετρος αξιολόγησης για τους αθλητές της πάλης.


Πώς γίνεται η μέτρηση

Η αξιολόγηση της ελκτικής δύναμης πραγματοποιείται με τη χρησιμοποίηση ειδικού ισομετρικού δυναμόμετρου.


Τί μετράμε

Καταγράφεται η μέγιστη ισομετρική ελκτική δύναμη όλου του σώματος.