Κάμψη κορμού - οπίσθιων μηριαίων
Τύπος: Κινητικότητα - Ευκαμψία
Τόπος: Εργαστήριο
Σημασία της μέτρησης

Η συγκεκριμένη αξιολόγηση θεωρείται πολλή σημαντική γιατί η δυσκαμψία στις περιοχές αυτές σχετίζεται με πόνους στη μέση και τραυματισμούς στα κάτω άκρα.


Πώς γίνεται η μέτρηση

Το εύρος κίνησης κατά την πρόσθια κάμψη του κορμού αλλά και η ικανότητα διάτασης των οπίσθιων μηριαίων μυών αξιολογούνται με το sit and reach test, μια ευρέως διαδεδομένη, έγκυρη και αξιόπιστη μέτρηση.