Αερόβια ικανότητα
Τύπος: Αντοχή
Τόπος: Εργαστήριο
Σημασία της μέτρησης

Η αερόβια ικανότητα αποτελεί σημαντική παράμετρο για την απόδοση σε ελέυθερα αθούμενους όλων των ηλικιών. Η μέτρησή της αποτελεί βασικό εργαλείο για τον ασκούμενο, καθώς πέρα από την αξιολόγηση της επίδοσης δίνει πληροφορίες σχετικά με τις εντάσεις στις οποίες θα πρέπει να ασκείται σύμφωνα με τις ατομικές του ανάγκες και ικανότητες. Οι εντάσεις και οι οδηγίες άσκησης δίνονται ανάλογα με τους ατομικούς στόχους όπως, χάσιμο λίπους, βελτίωση της αντοχής και την κινητική δραστηριότητα του ασκούμενου: τρέξιμο, ποδήλατο, κολύμβηση, περπάτημα, αεροβική άσκηση, ελλειπτικό κ.α.


Πώς γίνεται η μέτρηση

Η αξιολόγηση της αερόβιας ικανότητας πραγματοποιείται μέσω της εργοσπιρομέτρησης σε εργοδιάδρομο ή εργοποδήλατο.


Τί μετράμε

Με την εργοσπιρομέτρηση καταγράφονται η μέγιστη πρόσληψη οξυγόνου, η μέγιστη καρδιακή συχνότητα αλλά και η ταχύτητα στη μέγιστη πρόσληψη οξυγόνου. Επιπλέον καθορίζεται το αναερόβιο κατώφλι, η ταχύτητα και η καρδιακή συχνότητα στο αναερόβιο κατώφλι, καθώς και η δρομική οικονομία.