Δείκτης μάζας σώματος
Τύπος: Σωματομετρικά χαρακτηριστικά
Τόπος: Εργαστήριο
Με τη μέτρηση του αναστήματος και της σωματικής μάζας υπολογίζεται ο δείκτης μάζας σώματος (ΒΜΙ) που αποτελεί δείκτη της παχυσαρκίας. Ανάλογα με την ηλικία και το φύλο του αθλητή η τιμή του δείκτη προσδιορίζει λιποβαρές, φυσιολογικό, υπέρβαρο ή παχύσαρκο άτομο.