Ημερήσιες θερμιδικές ανάγκες
Τύπος: Σωματομετρικά χαρακτηριστικά
Τόπος: Εργαστήριο / Πεδίο
Σημασία της μέτρησης

Οι ημερήσιες θερμιδικές ανάγκες είναι το σύνολο της ενέργειας που απαιτεί ο οργανισμός καθημερινά για τον βασικό μεταβολισμό, τον τρόπο και τις συνθήκες ζωής (άσκηση, εργασία), καθώς και για την αθλητική δραστηριότητα. Προσδιορίζονται δηλαδή οι συνολικές θερμίδες που πρέπει να καταναλώνει κάποιος για να έχει σταθερή σωματική μάζα. Η μεγαλύτερη κατανάλωση ημερήσιων θερμίδων οδηγεί σε αύξηση της σωματικής μάζας, ενώ η κατανάλωση λιγότερων θερμίδων οδηγεί σε απώλεια σωματικής μάζας.


Πώς γίνεται η μέτρηση

Οι ημερήσιες θερμιδικές ανάγκες διαφέρουν από άτομο σε άτομο. Ο υπολογισμός τους στηρίζεται στη μέτρηση ή την εκτίμηση του βασικού μεταβολισμού και εξαρτάται από τη συχνότητα προπόνησης του αθλητή.