Δρομική ταχύτητα με αλλαγές κατεύθυνσης
Τύπος: Ταχύτητα
Τόπος: Πεδίο
Σημασία της μέτρησης

Η δρομική ταχύτητα με αλλαγές κατεύθυνσης και η ικανότητα για επιτάχυνση αποτελούν καθοριστικούς παράγοντες στην απόδοση των αθλητών πετοσφαίρισης.


Πώς γίνεται η μέτρηση

Η δρομική ταχύτητα με αλλαγές κατεύθυνσης αξιολογείται σε μία διαδρομή συνολικής απόστασης 27m.


Τί μετράμε

Mε τη χρησιμοποίηση φωτοκυττάρων καταγράφεται ο χρόνος διάνυσης της απόστασης καθώς και επιμέρους αποστάσεις της διαδρομής.