Αλτικότητα
Τύπος: Δύναμη
Τόπος: Εργαστήριο / Πεδίο
Σημασία της μέτρησης

Η αξιολόγηση της αλτικότητας προσφέρει χρήσιμες πληροφορίες για την ωθητική και εκρηκτική δύναμη των κάτω άκρων, τον χρόνο επαφής και την ισχύ που αναπτύσσεται.Οι μεταβλητές αυτές αποτελούν σημαντικούς παράγοντες της επίδοσης-απόδοσης των αθλητών στίβου ανεξάρτητα από το αγώνισμά τους.


Πώς γίνεται η μέτρηση

Για την αξιολόγηση της αλτικότητας χρησιμοποιούνται μια σειρά από κατακόρυφα άλματα που πραγματοποιούνται με τη χρησιμοποίηση αξιόπιστου και έγκυρου εξοπλισμού.


Τί μετράμε

Υπολογίζονται το ύψος των κατακόρυφων αλμάτων, ο χρόνος επαφής, η ισχύς, αλλά και δείκτες ταχυδύναμης και συντονισμού των άνω και κάτω άκρων.