Δρομική ταχύτητα
Τύπος: Ταχύτητα
Τόπος: Πεδίο
Σημασία της μέτρησης

Η δρομική ταχύτητα αποτελεί καθοριστική παράμετρο στην απόδοση των αθλητών ταχύτητας και οριζόντιων αλμάτων.


Πώς γίνεται η μέτρηση

Η δρομική ταχύτητα αξιολογείται με δρόμο ταχύτητας 30m, 40m ή 50m από τον οποίο χρονομετρούνται, με τη χρησιμοποίηση φωτοκυττάρων, και επιμέρους αποστάσεις όπως 0-10m, 10-20m, 20-30m.


Τί μετράμε

Εκτός από τη δρομική ταχύτητα αξιολογείται η επιτάχυνση στα πρώτα μέτρα, καθώς επίσης οι χρόνοι επαφής και η ισχύς κατά τις φάσεις επαφής.