Αερόβια ικανότητα
Τύπος: Αντοχή
Τόπος: Εργαστήριο
Σημασία της μέτρησης

Η αερόβια ικανότητα αποτελεί σημαντική παράμετρο της επίδοσης στα αγωνίσματα αντοχής της κολύμβησης. Η μέτρησή της αποτελεί βασικό εργαλείο για τον αθλητή και τον προπονητή, καθώς πέρα από την αξιολόγηση της απόδοσης δίνει πληροφορίες σχετικά με τις εντάσεις στις οποίες θα πρέπει να κάνει προπόνηση ο αθλητής σύμφωνα με τις ατομικές του ανάγκες και ικανότητες.


Πώς γίνεται η μέτρηση

Η αξιολόγηση της αερόβιας ικανότητας πραγματοποιείται μέσω της εργοσπιρομέτρησης σε χειροκυκλοεργόμετρο ή δαπεδοεργόμετρο.


Τί μετράμε

Με την εργοσπιρομέτρηση καταγράφονται η μέγιστη πρόσληψη οξυγόνου, η μέγιστη καρδιακή συχνότητα αλλά και η ταχύτητα στη μέγιστη πρόσληψη οξυγόνου. Επιπλέον υπολογίζονται το αναερόβιο κατώφλι, καθώς και η ταχύτητα και η καρδιακή συχνότητα στο αναερόβιο κατώφλι.