Ποδοκνημική άρθρωση
Τύπος: Κινητικότητα
Τόπος: Εργαστήριο / Πεδίο
Σημασία της μέτρησης

Η κινητικότητα της ποδοκνημικής άρθρωσης θεωρείται πολύ σημαντική για την κολύμβηση.


Πώς γίνεται η μέτρηση

Με γωνιόμετρο καταγράφεται η πελματιαία και η ραχιαία κάμψη της ποδοκνημικής άρθρωσης του κάθε ποδιού και υπολογίζονται οι διαφορές μεταξύ των δύο ποδιών στο συνολικό εύρος κίνησης της ποδοκνημικής.