Αερόβια αντοχή
Τύπος: Αντοχή
Τόπος: Πεδίο
Σημασία της μέτρησης

Η αερόβια ικανότητα αποτελεί σημαντική παράμετρο της επίδοσης στη χειροσφαίριση. Η μέτρηση της αερόβιας ικανότητας αποτελεί βασικό εργαλείο για τον αθλητή και τον προπονητή, καθώς πέρα από την αξιολόγηση της απόδοσης δίνει πληροφορίες σχετικά με τις εντάσεις στις οποίες θα πρέπει να κάνει προπόνηση ο αθλητής σύμφωνα με τις ατομικές του ανάγκες και ικανότητες.


Πώς γίνεται η μέτρηση

Η αξιολόγηση της αερόβιας ικανότητας πραγματοποιείται μέσω του παλίνδρομου τεστ αντοχής και της ταυτόχρονης χρησιμοποίησης καρδιοσυχνόμετρων.


Τί μετράμε

Με το παλίνδρομο τεστ εκτιμάται η μέγιστη πρόσληψη οξυγόνου και με τα καρδιοσυχνόμετρα καταγράφεται η μέγιστη καρδιακή συχνότητα.